BẢNG GIÁ CÁC GÓI MEMBERSHIP

GÓI SILVER

299.000đ/ tháng

 • Thời hạn sử dụng 01 tháng
 • Gia hạn theo từng tháng
 • KHÔNG giới hạn sản phẩm
 • Thanh toán trực tuyến
 • Xác nhận đơn hàng sau 30s
 • Cài KHÔNG giới hạn website
 • Được 5 lượt tải / ngày
 • Hỗ trợ tư vấn cài đặt

GÓI GOLD

799.000đ/ 6 tháng

 • Thời hạn sử dụng 06 tháng
 • Gia hạn 6 tháng/ lần
 • KHÔNG giới hạn sản phẩm
 • Thanh toán trực tuyến
 • Xác nhận đơn hàng sau 30s
 • Cài KHÔNG giới hạn website
 • Được 10 lượt tải / ngày
 • Hỗ trợ tư vấn cài đặt

GÓI DIAMOND

1.299.000đ/ năm

 • Thời hạn sử dụng 12 tháng
 • Gia hạn 12 tháng/ lần
 • KHÔNG giới hạn sản phẩm
 • Thanh toán trực tuyến
 • Xác nhận đơn hàng sau 30s
 • Cài KHÔNG giới hạn website
 • Được 15 lượt tải / ngày
 • Hỗ trợ tư vấn cài đặt