Hướng dẫn sử dụng Link Whisper Pro chi tiết từ A – Z

Link Whisper Pro là plugin giúp bạn xây dựng các liên kết nội bộ thông minh đã trở nên dễ dàng hơn, giúp bạn xếp hạng từ khóa tốt hơn trên Google. Ngoài ra Link Whisper được trang bị trí tuệ nhân tạo, nó có thể quét và đề xuất các liên kết nội bộ phù hợp khi bạn bắt đầu viết bài của mình ngay trong trình soạn thảo của WordPress.

Vì vậy hôm nay mình viết bài này chia sẻ chi tiết đến bạn cách sử dụng Link Whisper Pro chi tiết từ A – Z. Trong đó có 2 phần quan trọng nhất là phần Setting và phần Auto-link (bạn nên ưu tiên xem kỹ 2 phần này), một số phần mình sẽ ghi rõ ra còn một số phần ít quan trọng thì mình sẽ chỉ nêu ra và giới thiệu chứ không viết quá sâu.

Video Hướng dẫn sử dụng Link Whisper Pro

Link Whisper là gì?

Link Whisper là một plugin WordPress hữu ích giúp bạn tạo liên kết giữa các bài đăng trên blog của mình dựa trên việc quét tự động được thúc đẩy bởi Trí tuệ Nhân tạo.

Nó tự động quét toàn bộ blog của bạn khi bạn cài đặt lần đầu và mỗi khi bạn cập nhật một bài đăng mới trên blog. Sau khi quá trình quét hoàn tất, Link Whisper Pro sẽ đề xuất cho bạn các bài đăng liên quan có thể được kết nối với nhau.

Điều đặc biệt là, nó cũng hiển thị văn bản mà bài đăng đề xuất có thể được liên kết đến, giúp bạn dễ dàng xác định và tận dụng cơ hội tối ưu cho việc xây dựng liên kết nội bộ.

link-whisper-pro-1

Tính năng và Hướng dẫn sử dụng Link Whisper Pro chi tiết

Sau đây là phần mình đi vào chi tiết để hướng dẫn các bạn cài đặt và sử dụng Link Whisper Pro chi tiết

1. Cài đặt Plugin Link Whisper Pro

Để cài đặt bạn có thể mua trực tiếp từ nhà xuất bản plugin tại: https://linkwhisper.com/ 

Tuy nhiên vì là một plugin giá trị, nên mức chi phí bạn cần bỏ ra không hề rẻ chút nào

Nếu bạn cần sản phẩm giá tốt, rẻ và sử dụng full an toàn không giới hạn tính năng thì đặt mua ngay tại: Link Whisper Pro giá rẻ

Sau khi cài đặt xong, việc đầu tiên bạn cần bấm vào Complate Install để tiến hành cho plugin quét hết toàn bộ liên kết trên website của bạn

2. Trang báo cáo liên kết – Dashboard

Ở phần này sau khi đã hoàn tất Complate Install, một bảng điều khiển sẽ được hiển thị như sau

link-whisper-pro

Tab Dashboard: bạn sẽ nhìn thấy toàn bộ báo cáo các liên kết trên website của mình:

 • Posts Crawled: số lượng bài đăng được Link Whisper thu thập thông tin
 • Links Found: số lượng liên kết được tìm thấy trên website của bạn
 • Internal Link: số lượng liên kết nội bộ
 • Orphaned Posts: số lượng bài đăng mồ côi không có liên kết trỏ đến
 • Broken Links: số lượng liên kết bị hỏng
 • 404 errors: số lượng lỗi 404
 • Most linker to domains: tên miền được liên kết nhiều nhất (external link + với cả chính domain của web bạn)
 • Internal link vs External link: biểu đồ tỷ lệ % của liên kết nội bộ và liên kết trỏ ra ngoài

Tab Links Report: là phần báo cáo liên kết

link-whisper-pro

 • Title: là tiêu đề của bài đăng/ trang/ sản phẩm,… Khi bạn rê chuột vào thì sẽ có các tùy chọn như: View, Edit, Add outbound links,….
 • Inbound Internal Links: là liên kết từ trang khác trỏ đến trang này
 • Outbound Internal Links: là các liên kết mà trang này trỏ ra url khác trên website của bạn
 • Outbound External Links: là các liên kết mà trang này trỏ ra website khác bên ngoài

Với mỗi cột sẽ có các tùy chọn như: Add (để thêm liên kết), hoặc bấm mũi tên xuống để xem chi tiết

link-whisper-pro

Tab Domains Report: báo cáo các domain mà bạn có liên kết tới

 • Domain: là tên miền mà website bạn có liên kết đến
 • Applied Domain Attributes: Đây là những thuộc tính đang được Link Whisper áp dụng cho các liên kết của tên miền được liệt kê. Các thuộc tính được thêm vào các liên kết trong nội dung khi nó được hiển thị để hiển thị và ghi đè mọi thuộc tính được tạo thủ công. Vì vậy, ví dụ: nếu bạn thấy “nofollow” được liệt kê trong một trường cho một tên miền, điều đó có nghĩa là Link Whisper đang thêm ‘rel=”nofollow”‘ vào các liên kết trỏ đến tên miền đó và xóa ‘rel=”dofollow”‘ khỏi liên kết nếu nó hiện diện. Nếu bạn thay đổi hoặc xóa thuộc tính khỏi một miền, Link Whisper sẽ ngừng áp dụng thuộc tính đó cho các liên kết của miền đó.
 • Posts: là số lượng bài viết/ sả phẩm/ trang có liên kết ra domain đó, khi bạn bấm vào mũi tên trỏ xuống sẽ thấy chi tiết kèm 2 lựa chọn: sửa/ xem
 • Links: là số lượng liên kết chi tiết mà bạn trỏ ra domain tương ứng, khi bạn bấm vào mũi tên trỏ xuống sẽ thấy các tùy chọn: [Chỉnh sửa URL], chọn tất cả, xóa,…

link-whisper-pro

Tab Click Report: báo cáo các lượt click vào liên kết

 • Post: là tên của các bài viết/ trang/ sản phẩm,…
 • Published: ngày đăng
 • Post type: là dạng page/ post/ product
 • Link Clicks: số lượng click vào liên kết, bấm mũi tên để xem chi tiết

Tab Error Report: danh sách báo lỗi

link-whisper-pro

3. Link Whisper Settings – cài đặt chi tiết

Phần này khá nhiều option, nên mình chỉ giới thiệu và hướng dẫn nhưng cái cần thiết cho các bạn cài đặt và sử dụng thôi nhé, còn chi tiết những phần nâng cao các bạn có thể tìm hiểu về sau khi đã quen với nó, hoặc các bạn bật dịch sang tiếng Việt cho dễ hiểu

3.1 – GENERAL SETTINGS

 • Link Whisper created internal links open in new tab: Yêu cầu Link Whisper đặt tất cả các internal link mở trong một tab mới. Việc thay đổi cài đặt này sẽ không cập nhật các liên kết hiện có.
 • Link Whisper created external links open in new tab: Yêu cầu Link Whisper đặt tất cả các external link mở trong tab mới. Việc thay đổi cài đặt này sẽ không cập nhật các liên kết hiện có.
 • Ignore Numbers: bỏ qua các số không gắn liên kết
 • Selected Language: chọn ngôn ngữ (không có tiếng Việt đâu)
 • Words to be Ignored: Link Whisper sẽ bỏ qua những từ trong danh sách khi đưa ra gợi ý liên kết. Bạn hãy nhập từng mỗi từ trên một dòng.
 • Post Types to Process: chọn các loại bài đăng bạn muốn sử dụng Link Whisper, mình thường chọn: bài viết, trang và sản phẩm (nếu có)

link-whisper-pro

 • Only Point Suggestions to Specific Post Types: yêu cầu Link Whisper chỉ đề xuất các liên kết trỏ đến các bài đăng thuộc loại bài đăng cụ thể.
 • Post Types to Point Suggestions to: Link Whisper sẽ chỉ đưa ra các đề xuất trỏ đến các bài đăng thuộc loại bài đăng đã chọn.
 • Term Types to Process: kiểm soát các loại thuật ngữ mà Link Whisper có quyền hoạt động (Link Whisper sẽ tạo liên kết trong các trang lưu trữ của thuật ngữ đã chọn, quét các trang lưu trữ của thuật ngữ để tìm liên kết và sẽ vận hành tất cả Chức năng nâng cao của Link Whisper trong các trang lưu trữ của thuật ngữ). Phần này mình không chọn gì cả.

link-whisper-pro

 • Post Statuses to Create Links For: chọn trạng thái để tạo liên kết
 • Number of ….. to Skip: Link Whisper sẽ không đề xuất link cho số câu hay đoạn văn này xuất hiện ở đầu bài viết. Mình để mặc định không chọn gì cả
 • Max Outbound Links Per Post: Đây là số lượng liên kết tối đa mà bạn muốn bài viết của mình có. Khi một bài đăng đã đạt đến giới hạn liên kết, Link Whisper sẽ không đề xuất thêm nhiều liên kết hơn vào nội dung của bài đăng và sẽ không thêm nhiều liên kết hơn vào bài đăng đó thông qua chức năng Tự động liên kết. Mình để mặc định không chọn gì cả
 • Max Inbound Links Per Post: Đây là số lượng liên kết inbound tối đa mà bạn muốn bài viết của mình có. Khi một bài viết đã đạt đến giới hạn liên kết, Link Whisper sẽ không đề xuất thêm các liên kết inbound trỏ tới bài viết. Mình để mặc định không chọn gì cả
 • Add Destination Post Title to Links: Việc kiểm tra điều này sẽ yêu cầu Link Whisper chèn tiêu đề của bài đăng mà nó liên kết đến vào thuộc tính tiêu đề của liên kết. Điều này sẽ cho phép người dùng di chuột qua các liên kết để xem bài đăng nào đang được liên kết đến. Tiêu đề bài đăng được thêm vào khi liên kết được tạo và việc thay đổi cài đặt này sẽ không ảnh hưởng đến các liên kết hiện có. Mình để mặc định không chọn gì cả
 • Don’t Suggest Links to Posts Older Than: Link Whisper sẽ không đề xuất liên kết từ các bài đăng được xuất bản trước thời hạn ngày. Điều này chỉ áp dụng cho các liên kết dựa trên đề xuất, Liên kết Tự động có giới hạn ngày dựa trên quy tắc tạo của chúng. Mình để mặc định không chọn gì cả
 • Max Number of Suggestions to Display: Đây là số lượng đề xuất tối đa mà Link Whisper sẽ hiển thị cho bạn cùng một lúc trong Bảng Đề xuất. Mình để mặc định không chọn gì cả

link-whisper-pro

Sau khi tùy chọn xong bạn bấm vào Save Setings để lưu lại các cài đặt, qua tab mới

3.2 – CONTENT IGNORING

Nói thật thì phần này mình chẳng cài gì cả, nó cũng đơn giản nhưng khi nào cần thiết mới cài sau. Phần này có các tùy chọn cài đặt như sau:

 • Pages to Completely Ignore from Link Whisper: Link Whisper sẽ bỏ qua hoàn toàn các bài đăng và trang danh mục được liệt kê trong trường này.
 • Don’t Show Suggestion Ignored Posts in the Reports: Việc chọn tùy chọn này sẽ yêu cầu Link Whisper ẩn các trang đã bị bỏ qua để chúng không hiển thị trong Báo cáo.
 • Posts to be Ignored for Suggestions: Link Whisper sẽ không sử dụng các bài đăng được liệt kê ở đây trong phần gợi ý.
 • Categories of posts to be Ignored for Suggestions: Link Whisper sẽ không đề xuất các bài đăng từ các danh mục được liệt kê trong trường này.
 • Posts to be Ignored for Auto-Linking and URL Changer: Link Whisper sẽ không chèn liên kết tự động hoặc thay đổi URL trên các bài đăng được nhập vào trường này. Để bỏ qua một bài đăng, hãy nhập url đầy đủ của bài đăng trên dòng riêng của bài đăng đó vào vùng văn bản
 • Categories of Posts to be Ignored for Auto-Linking and URL Changer: Link Whisper sẽ không chèn liên kết tự động hoặc thay đổi URL trên các bài đăng thuộc danh mục được nhập trong trường này. Để bỏ qua toàn bộ danh mục bài đăng, hãy nhập url đầy đủ của danh mục trên dòng riêng của nó vào vùng văn bản
 • Posts to be Ignored from Orphaned Posts Report: Link Whisper sẽ không hiển thị các bài viết được liệt kê trên báo cáo Bài viết mồ côi. Để bỏ qua một bài đăng, hãy nhập url đầy đủ của bài đăng trên dòng riêng của bài đăng đó vào vùng văn bản
 • Categories of Posts to be Ignored from Orphaned Posts Report: Link Whisper sẽ không hiển thị các bài đăng trong các danh mục được liệt kê trên báo cáo Bài viết mồ côi. Để bỏ qua một danh mục bài đăng, hãy nhập url đầy đủ của danh mục trên dòng riêng của nó vào vùng văn bản
 • ACF Fields to be Ignored: Nếu có cài ACF thì Link Whisper sẽ không xử lý nội dung trong các trường ACF được liệt kê ở đây. Để bỏ qua một trường, hãy nhập tên của từng trường trên dòng riêng của nó trong vùng văn bản.
 • Links to Ignore Clicks on: Link Whisper sẽ không theo dõi số lần nhấp vào các liên kết được liệt kê ở đây.
 • Links to be Ignored From The Reports: Link Whisper sẽ bỏ qua các liên kết được liệt kê trong trường này và sẽ không hiển thị chúng trong Báo cáo Liên kết hoặc các khu vực thống kê liên kết khác.
 • Links to be Ignored From The Broken Link Scan: Link Whisper sẽ bỏ qua các liên kết được liệt kê trong trường này và sẽ không quét chúng trong quá trình Quét liên kết bị hỏng.
 • Elements to Ignore by CSS Class: Link Whisper sẽ bỏ qua các thẻ HTML chứa các lớp CSS được liệt kê trong trường này. Nó sẽ không trích xuất các liên kết hoặc đưa ra các đề xuất liên kết từ các phần tử có các lớp CSS được liệt kê.
 • HTML Tags to Ignore from Linking: Link Whisper sẽ không tạo liên kết trong bất kỳ thẻ HTML nào được chọn trong danh sách thả xuống này.
 • Shortcodes to Ignore by Name: Link Whisper sẽ bỏ qua mọi shortcode được liệt kê trong trường này. Nó sẽ không trích xuất các liên kết từ các shortcode được liệt kê hoặc tạo liên kết trong bất kỳ nội dung văn bản nào của shortcode.

link-whisper-pro

3.3 – DOMAIN SETTINGS

Phần này mình cũng chẳng cài đặt gì cả, tuy nhiên mình cũng giới thiệu qua cho các bạn nắm

 • All internal links open in new tab: yêu cầu Link Whisper lọc nội dung bài đăng trước khi hiển thị để làm cho các internal link mở trong tab mới.
 • All external links open in new tab: yêu cầu Link Whisper lọc nội dung bài đăng trước khi hiển thị để làm cho external link mở trong tab mới.
 • All internal links open in the same tab: yêu cầu Link Whisper lọc nội dung bài đăng trước khi hiển thị để làm cho các internal link mở trong cùng tab mà người dùng đang truy cập.
 • All external links open in the same tab: yêu cầu Link Whisper lọc nội dung bài đăng trước khi hiển thị để làm cho các external link mở trong cùng tab mà người dùng đang truy cập.
 • Set external links to nofollow: yêu cầu Link Whisper thêm thuộc tính “nofollow” vào tất cả các external link mà nó tạo và các external link được tạo bằng trình chỉnh sửa WordPress.
 • Domains Marked as Sponsored: Link Whisper sẽ thêm thuộc tính rel = “sponsored” vào tất cả các liên kết từ các tên miền được liệt kê trong trường này.
 • Domains Marked as NoFollow: Link Whisper sẽ thêm thuộc tính rel=”nofollow” vào tất cả các liên kết trỏ đến các miền được liệt kê trong trường này.
 • Domains Marked as DoFollow: Link Whisper sẽ thêm thuộc tính rel=”dofollow” vào tất cả các liên kết trỏ đến các miền được liệt kê trong trường này.
 • Mark Domains as Internal: Link Whisper sẽ nhận dạng các liên kết với các tên miền này là nội bộ trên trang Báo cáo. Vui lòng nhập từng tên miền trên dòng riêng của nó vào vùng văn bản như nó xuất hiện trong trình duyệt của bạn

link-whisper-pro

3.4 – ADVANCED SETTINGS

 • Only suggest outbound links to these posts: Link Whisper sẽ chỉ gợi ý các liên kết outbound tới các bài viết được liệt kê. Vui lòng nhập từng liên kết trên dòng riêng của nó vào vùng văn bản. Nếu bạn không muốn giới hạn gợi ý cho các bài viết cụ thể, hãy để trống phần này. (Mình không dùng tới cái này)
 • Mark Links as External: Link Whisper sẽ nhận dạng các liên kết này là bên ngoài trên trang Báo cáo. Vui lòng nhập từng liên kết trên dòng riêng của nó vào vùng văn bản. (Mình không dùng tới cái này)
 • Only Process These ACF Fields: Theo mặc định, Link Whisper cố gắng tự động quét tất cả các trường ACF, nhưng vì một số trang web có thể có hàng nghìn trường ACF nên việc chỉ định những trường cần quét và bỏ qua phần còn lại có thể thực tế hơn. Cài đặt này cho phép bạn chỉ định các trường cần quét, do đó phần còn lại có thể bị bỏ qua. (Mình không dùng tới cái này)
 • Custom Fields to Process: Link Whisper sẽ quét các trường nội dung tùy chỉnh được liệt kê ở đây để tìm liên kết và xem liệu nó có thể tạo liên kết trong các trường nội dung hay không. (Mình không dùng tới cái này)

 • Add Icon to External Links: Cài đặt này cho phép bạn yêu cầu Link Whisper thêm biểu tượng thông báo vào các liên kết khi chúng trỏ đến các trang web bên ngoài. (Mình không dùng tới cái này)
 • Add Icon to Internal Links: Cài đặt này cho phép bạn yêu cầu Link Whisper thêm biểu tượng thông báo vào các liên kết khi chúng trỏ đến các trang nội bộ. (Mình chọn Never)
 • Relative Links Mode: Việc kiểm tra điều này sẽ yêu cầu Link Whisper chèn tất cả các liên kết được đề xuất dưới dạng liên kết tương đối thay vì liên kết tuyệt đối. (Mình chọn Never)
 • Prevent Two-Way Linking: Việc kiểm tra điều này sẽ ngăn Link Whisper tạo mối quan hệ liên kết hai chiều. (Mình có bật cái này)
 • Disable Autolinking on Post Update: Theo mặc định, khi một bài đăng được lưu/cập nhật, Link Whisper sẽ tìm kiếm nội dung của bài đăng đó để xem liệu có bất kỳ từ khóa Tự động liên kết nào hiện diện hay không. Nếu có thì Link Whisper sẽ tạo Autolinks theo các từ khóa có sẵn. Nhưng điều này có thể kéo dài thêm thời gian cho quá trình cập nhật, đặc biệt nếu có nhiều Quy tắc Tự động liên kết. (Mình không bật cái này)
 • Disable Linking for Advanced Custom Fields: Việc kiểm tra điều này sẽ yêu cầu Link Whisper không xử lý bất kỳ dữ liệu nào được tạo bởi Trường tùy chỉnh nâng cao. Điều này sẽ tăng tốc độ đưa ra đề xuất và lưu dữ liệu nhưng sẽ không cập nhật dữ liệu ACF. (Mình không bật cái này)
 • Disable Broken Link Checker Cron Task: Điều này sẽ vô hiệu hóa việc quét các liên kết bị hỏng mới và việc kiểm tra lại các liên kết bị nghi ngờ bị hỏng. (Mình không bật cái này)
 • Count Non-Content Links: Bật tính năng này sẽ khiến các liên kết menu, liên kết chân trang, liên kết thanh bên, liên kết nhận xét và liên kết từ tiện ích con được hiển thị trong báo cáo liên kết. (Mình không bật cái này)
 • Count Related Post Links: Việc bật tính năng này sẽ yêu cầu Link Whisper quét và xử lý các liên kết trong các khu vực bài đăng liên quan tách biệt với nội dung bài đăng. Mình không bật cái này
 • Include Comment Links In Links Report: Việc kiểm tra điều này sẽ yêu cầu Link Whisper đưa các liên kết từ nhận xét vào Báo cáo liên kết. (Mình không bật cái này)
 • Ignore Links From Latest Post Widgets: Việc kiểm tra điều này sẽ yêu cầu Link Whisper bỏ qua các liên kết từ các thành phần Bài đăng mới nhất đã biết để các liên kết không được sử dụng trong Báo cáo liên kết. (Mình không bật cái này)
 • Monitor Link Changes in Gutenberg Reusable Blocks: Việc chọn tùy chọn này sẽ yêu cầu Link Whisper theo dõi các thay đổi đối với các khối có thể tái sử dụng của Gutenberg và cập nhật số liệu thống kê liên kết của bất kỳ bài đăng nào sử dụng các khối đã sửa đổi. (Mình không bật cái này)
 • Content Formatting Level in Link Scan: Cài đặt này kiểm soát mức độ định dạng nội dung mà Link Whisper thực hiện với nội dung khi tìm kiếm liên kết. Mình chọn “Full Formatting”
 • Override Global Post During Link Scan: Ghi đè bài đăng toàn cầu trong quá trình quét liên kết. (Mình không bật cái này)

link-whisper-pro

 • Update “Post Modified” Date when Links Created: Việc kiểm tra điều này sẽ yêu cầu Link Whisper cập nhật ngày “Bài sửa đổi” khi bạn chèn liên kết tạo vào bài đăng (Mình không bật cái này)
 • Remove “noindex” Posts from Suggestions: Việc chọn tùy chọn này sẽ yêu cầu Link Whisper xóa mọi đề xuất hướng tới các bài đăng đã được đánh dấu là “noindex”. (Mình không bật cái này)
 • Force Suggested Links to be HTTPS: Việc kiểm tra điều này sẽ cho Link Whisper biết rằng các liên kết mà nó gợi ý phải luôn là HTTPS. (Mình không bật cái này)
 • Full HTML Suggestions: Việc bật tính năng này sẽ yêu cầu Link Whisper hiển thị phiên bản HTML thô của các đề xuất liên kết trong hộp gợi ý. (Mình không bật cái này)
 • Manually Trigger Suggestions: Việc chọn tùy chọn này sẽ ngăn Link Whisper tự động tạo đề xuất khi bạn mở trang chỉnh sửa bài đăng hoặc trang Đề xuất gửi đến. Thay vào đó, Link Whisper sẽ đợi cho đến khi bạn nhấp vào nút “Nhận đề xuất” trong bảng đề xuất. (Mình không bật cái này)
 • Disable Outbound Suggestions: Việc chọn tùy chọn này sẽ ngăn Link Whisper thực hiện quét đề xuất bên trong màn hình chỉnh sửa bài đăng. (Mình có bật cái này)
 • Make Suggestion Filtering Persistent: Việc chọn tùy chọn này sẽ yêu cầu Link Whisper duy trì Tùy chọn lọc đề xuất liên tục giữa các lần tải trang. (Mình không bật cái này)
 • Limit Max Number of Posts to Search for Suggestions: Cài đặt này cho Link Whisper biết số lượng bài đăng tối đa cần tìm kiếm khi tạo đề xuất. (mình chọn nó = 0)
 • Maximum Suggested Anchor Length: Tùy chọn này cho phép bạn đặt số lượng từ tối đa mà một neo được đề xuất có thể chứa. (Mình chọn nó là 15)
 • Minimum Suggested Anchor Length: Tùy chọn này cho phép bạn đặt số lượng từ tối thiểu mà một neo được đề xuất phải chứa. (Mình chọn nó là 1)
 • Connect to Google Search Console: Kết nối với Google Search Console
 • Disable Automatic Search Console Updates: Link Whisper tự động quét các bản cập nhật Google Search Console thông qua WordPress Cron. Tắt tính năng này sẽ ngăn Link Whisper thực hiện quá trình quét.
 • Auto Select Top GSC Keywords: Bật tính năng này sẽ yêu cầu Link Whisper tự động chọn Từ khóa Google Search Console hàng đầu dựa trên số lần hiển thị hoặc số lần nhấp chuột.
 • Auto Select GSC Keywords Basis: Link Whisper nên quyết định từ khóa GSC nào sẽ tự động chọn như thế nào? Chọn số lần nhấp chuột hoặc số lần hiển thị (mình chọn số lần hiển thị)
 • Number of GSC Keywords to Auto Select: Link Whisper nên tự động đặt bao nhiêu Từ khóa GSC thành hoạt động? (mình để mặc định là 10)
 • Only make suggestions based on Target Keywords: Việc kiểm tra điều này sẽ yêu cầu Link Whisper chỉ hiển thị các đề xuất phù hợp dựa trên Từ khóa mục tiêu của bài đăng hiện tại.

link-whisper-pro

 • Target Keyword Sources: Chuyển đổi trong phần này cho phép bạn chọn nguồn Từ khóa mục tiêu mà nó sẽ trích xuất dữ liệu từ đó. (như mình đang xài chọn Rank Math SEO, Từ khóa GSC, Từ khóa tùy chỉnh và tắt Từ khóa nội dung trang)
 • Add rel=”noreferrer” to Created Links: Việc kiểm tra điều này sẽ yêu cầu Link Whisper thêm thuộc tính noreferrer vào các liên kết mà nó tạo ra. Việc thêm thuộc tính này sẽ khiến tất cả các nhấp chuột vào liên kết được chèn được tính là lưu lượng truy cập trực tiếp trên hệ thống phân tích. (Mình không bật cái này)
 • Point Suggestions From Staging to Live Site: Việc kiểm tra điều này sẽ cho Link Whisper biết rằng nó đang hoạt động trên một trang web dàn dựng và nó sẽ thay đổi phần “URL trang chủ” của các liên kết được đề xuất để chúng khớp với URL trang chủ của trang web trực tiếp. (Mình không bật cái này)
 • Ignore Image URLs: Việc kiểm tra điều này sẽ yêu cầu Link Whisper bỏ qua các URL hình ảnh (Mình không bật cái này)
 • Include Image src URLs in Links Report: Việc kiểm tra điều này sẽ yêu cầu Link Whisper đưa URL src hình ảnh vào Báo cáo liên kết. (Mình không bật cái này)
 • Use “Ugly” Permalinks In Reports: Việc kiểm tra điều này sẽ yêu cầu Link Whisper sử dụng “Liên kết cố định xấu” của WordPress cho các liên kết “Xem” trong Báo cáo liên kết. (Mình không bật cái này)
 • Remove Inner HTML When Deleting Links: Việc kiểm tra điều này sẽ yêu cầu Link Whisper xóa bất kỳ thẻ HTML nào khỏi văn bản liên kết liên kết khi liên kết bị xóa. (Mình không bật cái này)
 • Use SEO Titles Instead of Post Titles: Việc kiểm tra điều này sẽ yêu cầu Link Whisper sử dụng tiêu đề SEO của bài đăng hoặc thuật ngữ thay vì tiêu đề bài đăng trong báo cáo và khi đưa ra đề xuất. (Mình không bật cái này)
 • Only Use Part of a Post Title When Making Suggestions: Tùy chọn này sẽ yêu cầu Link Whisper chỉ sử dụng một phần từ trong tiêu đề bài đăng khi đưa ra đề xuất. (Mình để mặc định)
 • Interlink External Sites: Việc chọn tùy chọn này sẽ cho phép bạn tạo liên kết đến các trang web bên ngoài mà bạn sở hữu thông qua các đề xuất gửi đi. (Mình không bật cái này)
 • Delete Click Data Older Than: Link Whisper sẽ xóa các nhấp chuột được theo dõi cũ hơn cài đặt này. (Mình chọn 30 ngày)
 • Disable Click Tracking: Việc kích hoạt tính năng này sẽ vô hiệu hóa Theo dõi nhấp chuột và sẽ xóa Báo cáo nhấp chuột khỏi Trang tổng quan. (Mình không bật cái này)
 • Don’t Collect User-Identifying Information with Click Tracking: Việc kích hoạt tính năng này sẽ đặt Theo dõi lần nhấp để không thu thập thông tin có thể được sử dụng để nhận dạng người dùng. (Mình không bật cái này)

link-whisper-pro

 • Track Link Clicks on all Elements: Việc kích hoạt tính năng này sẽ đặt Theo dõi nhấp chuột để theo dõi các nhấp chuột vào liên kết trên tất cả các phần của trang. Theo mặc định, chỉ những lần nhấp vào khu vực nội dung bài đăng mới được theo dõi để bạn có thể dễ dàng xem các liên kết trong nội dung của mình đang hoạt động như thế nào. Nhưng khi cài đặt này được kích hoạt, Link Whisper sẽ theo dõi các lần nhấp vào đầu trang, chân trang, thanh bên và menu cũng như các khu vực tiện ích của bạn. Để giúp xác định vị trí trong trang mà liên kết đã được nhấp vào, các trang Báo cáo Nhấp chuột Chi tiết sẽ hiển thị thống kê ‘vị trí’ cho mỗi nhấp chuột. (Cái này cũng hay, nhưng mình không bật cái này)
 • Attempt CDN Clearing after Link Delete: Việc kích hoạt tính năng này sẽ cho biết Link Whisper đang cố gắng xóa bộ đệm CDN cho các bài đăng đã bị xóa liên kết khỏi chúng. (Mình không bật cái này)
 • Attempt Object Cache Flush After Link Delete: Việc kích hoạt tính năng này sẽ yêu cầu Link Whisper cố gắng xóa mọi bộ nhớ đệm đối tượng đang hoạt động sau khi các liên kết hoặc quy tắc tự động liên kết bị xóa. (Cái này cũng hay, nhưng mình không bật cái này)
 • Trigger Post Update after Link Delete: Việc kích hoạt tính năng này sẽ thông báo cho Link Whisper kích hoạt sự kiện ‘cập nhật bài đăng’ của WordPress đối với các bài đăng có liên kết bị xóa khỏi chúng. (Mình không bật cái này)
 • Delete all Link Whisper Data: Việc kích hoạt tính năng này sẽ yêu cầu Link Whisper xóa TẤT CẢ dữ liệu liên quan đến liên kết Whisper khi plugin bị xóa. (Mình không bật cái này)
 • Debug Settings: Phần này có mấy cái cài đặt con, nhưng mình cũng không dùng tới

3.5 – WIDGET SETTINGS

Phần này là để cài bài viết liên quan vào cuối bài viêt đơn lẻ,  tính năng này cho phép bạn tạo phần bài đăng liên quan ở cuối bài đăng của bạn. Phần này sẽ liên kết đến các bài đăng khác trên trang web. Tuy nhiên cái hiển thị mặc định nó khá là xấu, do đó nếu bạn muốn đẹp thì nên css nó chút.

link-whisper-pro

 • Activate Related Posts Widget: tùy chọn bật/ tắt bài viết liên quan
 • Add the Related Posts Widget By:: Có 2 cách tùy chọn cài: Automatically Adding to Posts hoặc Using a Shortcode
 • Related Post Widget Title: tên của danh sách bài viết, mặc định nó là “Related Posts”, bạn có thể đổi nó thành: Bài viết liên quan
 • Related Post Widget Title Tag: mặc định nó là H3, mình thì hay chọn nó là div, rồi CSS cho đẹp, chứ H3 nó đưa luôn vào mục lục của TOC
 • Related Post Widget Description: viết dòng mô tả ngắn cho cái khung bài viết liên quan đó
 • Use Thumbnail in Related Post Items: cái này là ảnh thumbnail mà xấu quá xấu nên mình không bật
 • Thumbnail Position: vị trí ảnh thumbnail nhưng chỉ có trên hoặc dưới tiêu đề, nói chung là xấu
 • Thumbnail Size: trên đã không bật thôi dưới cái này không quan tâm
 • How to Select Related Post Links: Tự động chọn bài viết liên quan hoặc chọn thủ công
 • Link Within Page Terms: Tùy chọn này cho Link Whisper biết liệu nó có nên xem xét những thứ như “thẻ” và “danh mục” khi tạo liên kết bài đăng liên quan hay không.
 • Parent Page Policy: Tùy chọn này cho Link Whisper biết liệu nó có nên tạo liên kết Bài đăng liên quan đến các bài đăng khác có cùng “trang mẹ” với nó hay không.
 • Existing Link Policy: Cài đặt này cho Link Whisper biết cách xử lý việc liên kết đến các bài đăng đã có mối quan hệ liên kết với bài đăng hiện tại.
 • Number of Links to Display: Cài đặt này kiểm soát số lượng liên kết sẽ được hiển thị trong tiện ích Bài đăng liên quan.
 • Related Post Layout: Cài đặt này kiểm soát cách các liên kết sẽ được trình bày trong tiện ích Bài viết liên quan: 1 cột, 2 cột hay 3 cột (mình thì chọn 1 cột)
 • Refresh Auto-Selected Related Post Links: Làm mới các liên kết bài viết liên quan được tự động chọn
 • Refresh All Related Post Links: Làm mới tất cả các liên kết bài viết liên quan
bài viết liên quan
Đây là phần bài viết liên quan mình có bật lên và CSS nó như hình ở bên website: https://doctors24h.vn

3.6 – LICENSING

Phần này nếu bạn mua trực tiếp từ nhà xuất bản plugin thì cần có Licence key, còn nếu bạn mua sản phẩm trên Plugin.com.vn của chúng tôi thì bạn không cần quan tâm

Vì sản phẩm của chúng tôi phân phối theo Giấy phép GPL nên không cần Licence key vẫn sử dụng full tính năng, cũng như không bị giới hạn số lượng domain cài đặt Plugin, giá thì rẻ bằng 1/10 giá gốc.

link-whisper-pro

4. Auto-Linking

Đây là phần cực kỳ quan trọng và cũng là phần mình thích nhất ở Plugin này.

Bằng cách sử dụng tính năng Auto Link, bạn có thể tự động tạo liên kết nội bộ và liên kết đến bên ngoài một cách dễ dàng. Nó thêm một tùy chọn để tự động liên kết đến một URL bạn chọn mỗi khi một từ khóa cụ thể được đề cập trong bất kỳ bài đăng hoặc trang nào trên website của bạn.

link-whisper-pro

Có 2 ô cho bạn nhập:

 • Ô nhập từ khóa, ví dụ: dịch vụ seo
 • Ô nhập Url ví dụ: https://balico.com.vn/dich-vu-seo/

Sau đó bấm Create Autolink Rule để cài đặt hoàn tất, lúc này cứ bất kỳ bài đăng nào có chứa từ khóa “dịch vụ seo” thì plugin Link Whisper sẽ tự động đi link về URL https://balico.com.vn/dich-vu-seo/ cho bạn. Ngoài ra còn có thể cài đặt các tùy chọn khi bấm vào bánh răng

link-whisper-pro

Có một số tùy chọn cấu hình cho tính năng tự động liên kết, bao gồm:

 • Thêm một liên kết cho mỗi bài đăng (Tôi rất khuyến khích bạn kích hoạt tính năng này)
 • Không thêm liên kết nếu một bài đăng hoặc trang đã có liên kết đến URL đó

Đây thực sự là một tính năng tuyệt vời để tự động hóa việc tạo liên kết nội bộ và sẽ giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian. Tôi mong muốn thấy một tùy chọn để thêm thẻ “rel =” vào các liên kết tự động. Điều này sẽ giúp chúng ta sử dụng tính năng này cho các liên kết nofollow.

Nếu bạn muốn thêm hàng loạt từ khóa cho 1 url thì các bạn hãy nhập danh sách từ khóa và táh nhau với dấu phẩy, hoặc bạn có thể chọn vào khung dưới với tùy chọn “Bulk Create Autolink Rules” rồi bấm “Do Bulk Action”

Khi cửa sổ bật lên, bạn có thể chọn Import Method: CSV Import (tải file mẫu .CSV về và nhập sau đó import vào) hoặc bạn chọn Field Import để nhập thủ công như hình dưới đây:

link-whisper-pro

Autolink Keywords: nhập các từ khóa cần đi link (anchortext), ví dụ:

 • link whisper
 • rank math seo pro
 • ithemes security pro
 • yoast seo premium
 • elementor pro

Autolink URLs: phần này nhập Url tương ứng, bên trái bao nhiêu từ khóa thì bên phải bấy nhiêu dòng Url tương ứng, ví dụ:

 • https://plugins.com.vn/link-whisper-pro/
 • https://plugins.com.vn/rank-math-seo-pro/
 • https://plugins.com.vn/ithemes-security-pro/
 • https://plugins.com.vn/yoast-local-seo-premium/
 • https://plugins.com.vn/elementor-pro-wordpress-page-builder/

Ví dụ như hình minh họa sau:

link-whisper-pro

Sau khi nhập xong bấm vào Import Autholink Rules

link-whisper-pro

Lúc này bạn chờ chút, để Link Whisper Pro quét dữ liệu

link-whisper-pro

Sau 30 giây thì sẽ như hình sau: như vậy sau khi thêm xong thì hệ thống Link Whisper Pro quét và thấy có 1 bài viết chứa từ khóa mà mình đã nhập nên nó tự đi liên kết nội bộ về đó

link-whisper-pro

Với các Url khác cũng tương ứng như vậy, không chỉ có thể đi link nội bộ còn có thể đi external link ra website khác tự động. Ngoài ra có thể đi cho cả danh mục, sản phẩm, trang, chuyên mục tin tức, chứ không riêng gì chỉ mỗi bài viết. Thật là quá tuyệt phải không nào.

5. Target Keywords

Bạn có thể chỉ định từ khóa mục tiêu cho một bài đăng blog mà bạn muốn đạt được vị trí cao trên Google SERPs. Bằng cách thông báo cho Link Whisper biết rằng từ khóa đó là mục tiêu của bạn cho trang này, plugin sẽ hiển thị các đề xuất liên kết nội bộ liên quan đến từ khóa mục tiêu đó (hoặc các biến thể) trước hết.

Điều này sẽ đảm bảo rằng các liên kết nội bộ liên quan có khả năng có ưu tiên cao hơn sẽ được tìm thấy và đề xuất thường xuyên hơn. Và nó cũng có 1 menu riêng để quản lý như hình sau đây, bạn nhìn sẽ thấy:

 • Post: là tên của bài đăng
 • Published: ngày đăng
 • Active Keywords: là những từ khóa mà Link Whisper sẽ sử dụng để cải thiện các đề xuất liên kết của nó.
 • Organic Traffic: Số lần nhấp chuột mà trang này đã nhận được từ tìm kiếm không phải trả tiền của Google trong 30 ngày qua (nếu bạn kết nối Google Search Console)
 • GSC Keywords: là những từ khóa mà plugin đã nhận được từ Google và có thể sử dụng khi đưa ra đề xuất liên kết. Các từ khóa được lấy từ phạm vi ngày 30 ngày.
 • Rank Math Keywords: là những từ khóa mà Link Whisper đã trích xuất từ ​​dữ liệu Rank Math SEO cho bài viết và có thể sử dụng khi đưa ra gợi ý liên kết.
 • Custom Keywords: Từ khóa tùy chỉnh là những từ khóa bạn tạo để sử dụng trong việc đưa ra đề xuất liên kết

link-whisper-pro

6 – URL Changer

Tính năng này giúp bạn có thể thay thế cho Url mới vào Url cũ

link-whisper-pro

Một số tùy chọn với Link Whisper Pro khi biên tập bài viết

Khi bạn cài Link Whisper Pro và vào biên tập bài viết sẽ có 3 phần được hiển thị đi kèm:

 • Link Whisper Related Posts
 • Link Whisper Target Keywords
 • Link Whisper Suggested Links

Bạn có thể chọn bật hoặc tắt hiển thị như hình sau

link-whisper-pro

Link Whisper Related Posts

Đây là phần bài viết liên quan, bạn có thể bật hoặc tắt cho từng bài đăng cụ thể, hoặc chọn bài liên quan cho từng bài đăng của mình

link-whisper-pro

Link Whisper Target Keywords

Có một điều hay ở plugin Link Whisper Pro là nó có thể lấy từ khóa mục tiêu từ Rank Math SEO (do bạn nhập), từ Google Search Console (nếu bạn có kết nối), từ Page Content Keywords, Custom Keywords,… phần này xem lại chỗ hướng dẫn cài đặt sẽ có mấy cái tùy chọn dành cho nó.

Link Whisper Suggested Links

Đây là phần Link Whisper đề xuất các bài viết kèm từ khóa gắn link để các bạn lựa chọn, tuy nhiên phần này do công cụ nước ngoài đọc hiểu tiếng Việt hạn chế nên tốt nhất không nên quan tâm và sử dụng, chỉ cần dùng cái Auto-Link ở trên kia là ngon lành rồi

link-whisper-pro

Như vậy là xong, bài hướng dẫn này mình thật sự tâm huyết vì thấy plugin này quá nhiều cái hay và thực sự hữu ích nên dành hẳn 3 tiếng vừa viết, vừa chụp màn hình và biên tập. Hy vọng sẽ giúp các bạn hiểu được hết. Nếu bạn yêu thích Link Whisper Pro thì đừng quên đặt mua nó ngay hôm nay nhé, giải pháp tiết kiệm nhất là mua nó trên Plugin.com.vn tại: https://plugins.com.vn/link-whisper-pro/ để ủng hộ mình nhé

Chúc bạn thành công

× sticky